újvári mária
Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940

 

       bibliográfiák   » Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
    év 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  szerző a b c d e f g h i j k l n o p r s t u ü v w z  
  tárgymutató 1 a b c d e f g h i j k n o ö p r s t u ü v x z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -    
    890 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 871-890
 

ZIEGLER Emil A büntetőjog relatív elmélete. [Fiatalok munkája.], Könyvhír. Kiadót keres a szerző., [Szakcsoport: Jog. Büntetőjog.], I. évf., 1930, 2. szám, (február), p. 31.

BEDE Emil A "Kévekötés" januári száma. Balázs Ferenc szerkesztésében megjelent unitárius ifjúsági lap első száma. [Fiatalok munkája.], Szerzők: Balázs Ferenc, Máthé Lajos, ifj. Szabó Sámuel, Frideriksen Kriszti, Szent-Iványi Sándor, Fekete Lajos, Lőriczi Mikós, Bede Emil, Mikó Imre., [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Sajtóügy. Ifjúsági lap.], I. évf., 1930, 2. szám, (február), p. 31.

*** A Dávid Ferenc Egylet ifjúsági köreinek egyetemi hallgató csoportja az elmúlt hónap folyamán tartotta alakuló gyűlését. [Egyesületi élet.], [Szakcsoport: Magyar ifjúság. Ifjúsági egyesületek.], I. évf., 1930, 2. szám, (február), p. 31.

*** A Kolozsvári I.K.E. (Ifjúsági Keresztyén Egyesület) február 15-én, szombaton ismét megkezdi a főiskolás-megbeszélés sorozatát. Az őszi cikluson világnézeti problémák szerepelnek. [Egyesületi élet.], Előadók: Kovács Géza, Póth Lajos, Molnár Z. Miklós, ifj. László Dezső, Balogh Lujza., [Szakcsoport: Magyar ifjúság. Ifjúsági egyesületek.], I. évf., 1930, 2. szám, (február), p. 31.

*** A Róm. Kath. Népszövetség Ifjúsági Szakosztályának megválasztott tisztikara elnyerte a Központi tanács jóváhagyását. [Egyesületi élet. ], A kuriák előadássorozatán az erdélyi magyarság aktuális problémáiról beszélt: Orbán Pál, György Lajos, Bélteky László, Kis Árpád, Kész Antal, Gyurka Vilmos, Nagy Zoltán. , [Szakcsoport: Magyar ifjúság. Ifjúsági egyesületek.], I. évf., 1930, 2. szám, (február), p. 31-32.

A Székelyek Kolozsvári Társasága Ifjúsági Bizottsága által rendezett jogi szeminárium programja. [Egyesületi élet.], Megtartott előadások szerzői: Paál Árpád, Péterffy Jenő, Suba Károly, Várady Aurél, Zágoni István, Balázs András. Következő előadások szerzői: Müller Hermann, Sándor József, Bartha Ignác, Gaál Gábor, Sulyok István, Balogh Arthur, Paáll Árpád., [Szakcsoport: Magyar ifjúság. Ifjúsági egyesületek.], I. évf., 1930, 2. szám, (február), p. 32.

*** A Székelyek Kolozsvári Társasága Ifjúsági Bizottsága által rendezett közgazdasági szeminárium decemberben kezdte meg működését. [Egyesületi élet.], Az elhangzott előadások szerzői: Pálffy László, Bereczky Ernő, Gyárfás Elemér, Torday József, Pusztay Kálmán, Vaska Dezső, Cseke Domokos, Szentkirályi Samu., [Szakcsoport: Magyar ifjúság. Ifjúsági egyesületek.], I. évf., 1930, 2. szám, (február), p. 32.

*** Végzett társaink. [Egyesületi élet.], [Szakcsoport: Magyar ifjúság. Főiskolás fiatalok.], I. évf., 1930, 2. szám, (február), p. 32.

LÁSZLÓ Dezső Tornyosuló viharfellegek. [Cikk.], 1918 után az iskolák anyagi nehézségekkel küzdenek, ugyanakkor hatalmas összegeket költ az erdélyi ifjúság italra. Nő a munkanélküliség, a tömegek demoralizálódnak., [Szakcsoport: Magyar ifjúság. Gyakorlati szociális problémák.], I. évf., 1930, 3. szám, (március), p. 33-34.

PARÁDI Kálmán Az erdélyi magyar orvosi jövő: Az erdélyi magyar ifjúság jövője. Hozzászólások Dr. Péterffy Jenő cikkéhez. [Viták, hozzászólások.], 1919 után, bár a lehetőség megvolt, a magyar orvos utánpótlásban tíz éves hiány keletkezett. Az érettségizettek magyarországi orvosi egyetemekre mentek. Így 1828-ban Kolozsváron csupán 7 magyar orvos végzett, pedig 10 év alatt Erdélyben 20 orvos kaphatott volna állást Erdély magyarok lakta vidékein. Előrelátás hiánya. Az orvos továbbképzés kérdése., [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Főiskolás fiatalok. Orvosképzés. Közegészségügy.], I. évf., 1930, 3. szám, (március), p. 35-37.

KRISTÓF György 1. Irodalomtanításunk: Miért kell ismernünk a magyar irodalmat? Hozzászólások Dr. Jancsó Elemér cikkéhez. [Viták, hozzászólások.], Az új körülmények között az iskolákban a magyar nyelv és irodalom tanítása nehezebb és eredménytelenebb. Lecsökkent ezeknek az óráknak a száma és nem is érettségi tantárgy. A jobb eredményhez jobb tanító, jobb tankönyv, jobb tanterv, de jobb ifjúság is kell., [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Nevelés és oktatás. Magyar nyelv és irodalom.], I. évf., 1930, 3. szám, (március), p. 37-39.

DÁNIEL Viktor 2. Iskola és irodalom: Miért kell ismernünk a magyar irodalmat? Hozzászólások Jancsó Elemér cikkéhez. [Viták, hozzászólások.], Sivár kor, sivár az iskolája. A háború utáni ifjúság más és mások a szellemi szükségletei is. Újítani kell a tanítást és ebben a tanár egyéniségének van nagy szerepe. Antológiába kellene foglalni a magyar irodalom ma is élő alkotásait., [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Nevelés és oktatás. Magyar nyelv és irodalom.], I. évf., 1930, 3. szám, (március), p. 39-40.

LÁSZLÓ József Valamit a "szociális"-ról. [Cikk.], A magyar főiskolai hallgatók szociális helyzetének felmérése., [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Főiskolás fiatalok. Gyakorlati szociális problémák.], I. évf., 1930, 3. szám, (március), p. 40-41.

Gagyi László A magyar tanítóság problémái. [Cikk.], Az erdélyi fiatal feladata megmenteni azt ami a mienk: a fajunkat, nyelvünket, kultúránkat. Az erdélyi magyar tanító szerepe., [Szakcsoport: Magyar ifjúság. Nemzeti érzelmek. Csoporttudat. Nevelés és oktatás.], I. évf., 1930, 3. szám, (március), p. 41-42.

BAKK Péter A bukaresti magyar diákok. [Cikk.], 1924-ben még csak 6 magyar diák tanult Bukarestben; 1930-ban már 100-on felül. A "Koós Ferenc Kör" fogadta be a magát magyarnak valló diákokat. Ennek egyik alosztálya a "Diákosztály", melynek a diákok tagjai. Három év óta van Otthona is, ahol 52-en laknak és menza is működik. Szemtanúi Erdély tragédiájának: sok százan, sok ezren érkeznek Bukarestbe magyarok jobb megélhetést keresni, de nagyon sokan a társadalom peremére kerülnek., [Szakcsoport: Magyar ifjúság. Főiskolás fiatalok. Ifjúsági egyesületek. Bukarest.], I. évf., 1930, 3. szám, (március), p. 43.

Hogyan fogadták az Erdélyi Fiatalokat? Hír., [Szakcsoport: Magyar ifjúság. Sajtóügy.], I. évf., 1930, 3. szám, (március), p. 43.

r. - Diákvilág. [Fiatal magyarok.], Hír., [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Főiskolás fiatalok.], I. évf., 1930, 3. szám, (március), p. 44.

J.E. Párisi Reformátusok Lapja. [Fiatal magyarok.], Hír., [Szakcsoport: Magyar ifjúság. Sajtóügy. Párizs.], I. évf., 1930, 3. szám, (március), p. 44.

Debreczeni László Kós Károly: Erdély. (Kultúrtörténeti vázlat. Erdélyi Szépmíves Céh kiadása, Kolozsvárt, 1929.). [A Mi Könyveink.], Ismertetés., [Szakcsoport: Magyar történelem. Művelődéstörténet. Honismeret.], I. évf., 1930, 3. szám, (március), p. 45-46.

Székely László Balázs Ferenc: Bejárom a kerek világot. [Fiatalok munkája.], Ismertetés., [Szakcsoport: Magyar irodalomtörténet. Útleírás.], I. évf., 1930, 3. szám, (március), p. 47-48.

B.Z. Róm. Kath. Népszövetség Egyetemi és Főiskolai szakosztálya múlt számunk megjelenése óta... [Egyesületi élet.], Hír., [Szakcsoport: Magyar ifjúság. Főiskolás fiatalok. Ifjúsági egyesületek.], I. évf., 1930, 3. szám, (március), p. 48.

*** Az I.K.E. rendezésében megindult szombat esti főiskolás megbeszélések... [Egyesületi élet.], Hír., [Szakcsoport: Főiskolás fiatalok. Ifjúsági egyesületek.], I. évf., 1930, 3. szám, (március), p. 48.

MIKÓ Imre Egyetemi egyesület felé. [Cikk.], A kolozsvári egyetem magyar hallgatói annak az elvi jelentőségű elismerését kívánják, hogy az egyetem keretein belül faji alapon egyesületet lehessen alakítani. Az egyesületének megalakulása, története 1920-1930 között., [Szakcsoport: Főiskolás fiatalok. Ifjúsági egyesületek. Kolozsvár.], I. évf., 1930, 4. szám, (április), p. 49-50.

VITA Zsigmond Faj vagy nemzet. [Viták, hozzászólások.], Balázs Ferenc, a nép, nemzet és faj lényegének vizsgálatát értékeli; az erdélyi magyar ifjúságnak feladatai a fajért való küzdelemben., [Szakcsoport: Nemzeti érzelmek. Csoporttudat. Magyar ifjúság.], I. évf., 1930, 4. szám, (április), p. 51-52.

JANCSÓ Béla Kezdeményezés és szervezettség. [Cikk.], Az egyéni kezdeményezéseknek közösségi célokat kell szolgálniuk. A társadalom viszont lehetőséget kell biztosítson az egyéni kezdeményezések számára., [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Társadalompolitika.], I. évf., 1930, 4. szám, (április), p. 52.

CSÁSZÁR Károly 3. Az irodalomtanítási válság okai. Miért kell ismernünk a magyar irodalmat? Hozzászólások Dr. Jancsó Elemér cikkéhez. [Viták, hozzászólások.], A magyar irodalom iránt mutatkozó érdektelenség okait vizsgálja." Amióta a magyar irodalom lekerült az érettségi tárgyak közül s többé egyáltalán nem kötelező, csak megengedett tantárgy, azóta szemmel láthatóan hanyatlás állt be e téren.", [Szakcsoport: Magyar ifjúság. Nevelés és oktatás. Magyar irodalom.], I. évf., 1930, 4. szám, (április), p. 53-55.

SZABÓ István A tanárkérdés. Az erdélyi magyar ifjúság jövője. Hozzászólások Dr. Péterffy Jenő cikkéhez. [Viták, hozzászólások.], A kolozsvári egyetem magyar hallgatósága évről évre szaporodott, közismert viszont "nagyjaink diplomás nyomora". "Az erdélyi magyar sajtóra vár a feladat, hogy állandó felvilágosító munkájával gazdasági, kereskedelmi pályák felé irányítsa a tanulni vágyó ifjúságot. Az erdélyi magyar ifjúság jövője., [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Főiskolás fiatalok. Pályaválasztás. Sajtóügy.], I. évf., 1930, 4. szám, (április), p. 55-56.

SZENTIVÁNYI Elek Egy új kötelesség. Hozzászólások Dr. Péterffy Jenő cikkéhez. [Viták, hozzászólások.], "Nagy felkészültségű kisebbség-jogi speciálistákat az erdélyi magyar jövőnek!", [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Főiskolás fiatalok. Jogászképzés.], I. évf., 1930, 4. szám, (április), p. 56.

BABOS Sándor Kipergő búzaszemek. Erdélyi magyar kivándorlók a regátba. A kivándorlás okai, az ottani magyarok élete és sokuk értelmetlen halála., [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Szociográfia. Kivándorlás.], I. évf., 1930, 4. szám, (április), p. 57-58.

DEMETER Béla Gazdasági válságunk. Statisztikai adatok bizonyítják, hogy a gazdasági válság Erdély magyarságát sokkal jobban sújtja mint a román lakósságot. Tragikus eladósodás, óriási kamatok., [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Gazdaságpolitika. Gyakorlati szociális problémák.], I. évf., 1930, 4. szám, (április), p. 59-60.

 
 
további repertóriumok

» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelő repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
 


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék