újvári mária
Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940

 

       bibliográfiák   » Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
    év 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  szerző a b c d e f g h i j k l n o p r s t u ü v w z  
  tárgymutató 1 a b c d e f g h i j k n o ö p r s t u ü v x z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -    
    1935: 59 tétel lapozás: 1-30 | 31-59
 

LÁSZLÓ Dezső Elmélet és gyakorlat. Az ismerés és a cselekvés. "Az elmélet és gyakorlat elszakadása nemcsak akkor jelentkezik, amikor az elméletek emberei elmaradnak saját koruk gyakorlati kérdései mögött, hanem akkor is, amikor az elméleti emberek saját korukat megelőzik....Aki ma magáért a tudományért tudós, vagy az irodalomért író, vagy a maga megélhetéséért politikus, aki egyéni érvényesüléséért gyűjti az elmélet kincseit, az fusson Erdélyből, mert nincs szükség rá.", [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Hungarológia.], VI. évf., 1935, tavaszi szám, (1. negyed), p. 1-5.

BIRÓ Sándor II. Rákóczi Ferencz. Megemlékezés halálának 200. évfordulóján. Thaly Kálmán, Márki Sándor, Szekfü Gyula róla szóló munkáinak elemzése., [Szakcsoport: Magyar történelem. II. Rákóczi Ferenc.], VI. évf., 1935, tavaszi szám, (1. negyed), p. 5-9.

JANCSÓ Béla dr. Szabó Dezső és Szekfü Gyula. "1934-ben Budapesten "Három nemzedék és ami utána következik" címen, hivatalos kiadásban jelent meg Szekfü Gyula könyvének új kiadása. S azóta divatba jött Magyarországon a fenti összehasonlítás, mégpedig a Szabó Dezső rovására.... Szabó Dezső a primer jelenség, az alkotás, a megérzés, az iránymutatás. Szekfü a másodlagos, az események után járó megállapítás. Organikusan összehasonlíthatatlanik.", [Szakcsoport: Magyar társadalom. A nemzedékváltás kérdései.], VI. évf., 1935, tavaszi szám, (1. negyed), p. 10-17.

PATAKY József Tanárok továbbképzése. [Végzettek továbbképzése.], "A szakfolyóiratokat ma olyan gonddal szerkesztik, hogy azokból bárki könnyen tájékozódhatik az egyes kérdéseket illetőleg és ami a legfontosabb, itt megkaphatja az újonnan megjelent könyveknek ismertetését is." Ezeket kell egymás között megosztva megrendelni, majd kölcsönösen kicserélni, hiszen az elszegényedés miatt külföldi utazásra, könyvek vásárlására, nyári egyetemi előadásokra nem lehet gondolni., [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Főiskolás fiatalok. Továbbképzés.], VI. évf., 1935, tavaszi szám, (1. negyed), p. 17-18.

LÁSZLÓ Ferenc dr. Jogászok továbbképzése. [Végzettek továbbképzése.], "A továbbképzés tárgyát kell képezze a magyar jogi nyelv elsajátítása is. Egyenesen megdöbbentő, hogy a román egyetemet végzett fiatal jogászok némelyike milyen vegyes jogi nyelven beszél a magyar jogi kifejezések nemismerése miatt.", [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Főiskolás fiatalok. Továbbképzés.], VI. évf., 1935, tavaszi szám, (1. negyed), p. 18-20.

LÁSZLÓ Dezső Rosszindulat vagy tudatlanság? [Korunk arcához.], "A "Hitel" című félhavi szemle április 1-i számában "Erdélyi kultúrproblémák" cím alatt Venczel József három óriási oldalt kitöltő cikket írt. A cikk úgy a "Hiány és teendő" c. II., mint "Az erdélyi magyar betű" c. III. részében érinti az Erdélyi Fiatalok munkáját. A Venczel cikke, László D. szerint, lebecsüli az eddig hatalmas erőfeszítések árán elért eredményeket és "hamis látszatot kelt az erdélyi dolgok felől.", [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Magyar kultúra. Sajtóügy. Venczel József.], VI. évf., 1935, tavaszi szám, (1. negyed), p. 20-22.

BRÜLL Emánuel Serkentés és utasítás a népnyelv tanulmányozására. [A nép nyelvének kincsei.], Az itt lefektetett elvek alapján rendszeres gyűjtésre hívja a fiatal kutatókat, a falusi értelmiséget: Mit kell gyűjteni? Hogyan kell gyűjteni? Hangtani tudnivalók., [Szakcsoport: Magyar nyelv. Anyanyelv. Népnyelv.], VI. évf., 1935, tavaszi szám, (1. negyed), p. 23-31.

DEBITZKY István A Koós Ferenc Kör Diákosztályának tíz éves története. Az elhelyezkedési esélyeket tartva szem előtt, 1923-24-es egyetemi évvel kezdődően egyre nagyobb számú erdélyi magyar fiatal tanul bukaresti egyetemeken. 1925 novemberében megalakították a K.F.K. diákosztályát. Az eltelt tíz év erőfeszítései, eredményei, további céljaik., [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Főiskolás fiatalok. Ifjúsági egyesületek. Bukarest.], VI. évf., 1935, tavaszi szám, (1. negyed), p. 32-35.

SZ. SZÁSZ István Pályázatunk mérlege. Az Erdélyi Fiatalok 1934-ben pályázatokat írt ki középiskolákból frissen kikerülő fiatalok számára. Az eredmények alapján megállapítható, hogy az egész korosztálynak komoly pótolnivalója van., [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Nevelés és oktatás.], VI. évf., 1935, tavaszi szám, (1. negyed), p. 36-37.

BIRÓ János 3 és 4-5. Szabó Dezső füzet. [Új Magyarság.], "A harmadik füzet: 1. A magyar irodalom sajátos arca. "A magyar irodalom: a magyar paraszt ténye." 2. Korunk nőproblémája. 3. Az ellenforradalom természetrajza. A negyedik-ötödik füzet. 1. Karácsonyi levél: Szabó Dezső-i program az új honfoglaláshoz. 2. A németség útja: "A németség roppant álma: Keleteurópa és a Balkán meghódítása teljesülőben van", - a Szabó Dezső látása ez. Az uralkodó érdekszövetségek megkapják a maguk borravalóját a történelmi szolgálatért, - a magyar pedig lehet cseléd, uccaseprő, csendőr, ágyútöltelék, - vagy mehet tányért mosni Amerikába.", [Szakcsoport: Hungarológia. Szabó Dezső.], VI. évf., 1935, tavaszi szám, (1. negyed), p. 38-40.

*** A székely lélek jött fel a tizenhat ősi anyaszéki székelyben, megmutatni dalán, táncán keresztül önmagát. [Szemle.], "Március 27-e emlékezetes nap: a belőle kinőtt magyar művészet (Bartók- és Kodály-feldolgozások Sz. Ferenczy Zsizsi előadásában) és az ősinek maradt mély művészet találkozása. Bevezető előadást tartott Szentimrei Jenő., [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Magyar kultúra. Néptánc.], VI. évf., 1935, tavaszi szám, (1. negyed), p. 40.

DEBITZKY István: Bucureşti hírek. [Főiskolás élet.], A K.F.K. diákosztálya életében új változások: alapszabály módosítás, november helyett márciusi tisztújítás. A három működő kör munkája. Tuódosítás., [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Főiskolás fiatalok. Ifjúségi egyesületek. Bukarest.], VI. évf., 1935, tavaszi szám, (1. negyed), p. 40.

*** A bucuresti Koós Ferenc kör Diákosztálya - az IKE után legrégibb főiskolás testületünk - közelebbről ünnepli fennállásának tizedik évfordulóját. [Az Erdélyi Fiatalok hírei], VI. évf., 1935, tavaszi szám, (1. negyed), p. 41.

LÁSZLÓ Dezső Ábel. Tamási Áron könyvéről. "Ábel nagyon szerette Erdélyt és benne a Székelyföldet. A legjobban mi is ezt szeretjük benne. ... Ábel az egyetlen olyan irodalmi alakja az erdélyi irodalomnak, aki méltó arra, hogy az egész erdélyi magyar életprogram művészi szimbóluma lehessen.", [Szakcsoport: Magyar irodalomtörténet. Tamási Áron.], VI. évf., 1935, nyári szám, (2. negyed), p. 41-42.

JANCSÓ Béla dr. Vádak az erdélyi magyar irodalom ellen. "Az erdélyi irodalom, melynek önálló életét évszázados gyökerekből az uralomváltozás hívta ki, egy kisebbségi nép életakaratának és sorsvállalásának első folyamata.... Dr. Jancsó Elemér évek óta szorgalmasan gyűjti az adatokat az erdélyi magyarság utóbbi húsz esztendejének egész szellemi életét megörökíteni hivatott erdélyi irodalomtörténetéhez." Esztétikai ítéleteit méltatja, illetve bírálja Jancsó Béla., [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Magyar irodalomtörténet. Erdélyi magayar irodalomtörténet.], VI. évf., 1935, nyári szám, (2. negyed), p. 43-52.

VITA Zsigmond László Dezső: A siető ember. (Az Erdélyi Fiatalok kiadása.). "Zrinyi, a költő, Bethlen Gábor, Eötvös József báró, Szabó Dezső és maga a magyar történelem küldi üzenetét a mai erdélyi magyar életnek a László Dezső könyvén keresztül...László Dezső a prófétai egyéniségeket keresi, hogy általuk önmagára és kötelességeire ébressze életét.", [Szakcsoport: Hungarológia. Magyar történelem.], VI. évf., 1935, nyári szám, (2. negyed), p. 52-53.

PARÁDI Ferencz ifj. Henczhidától Bonczhidáig... "Szék hétszáz évvel ezelőtt nagyváros, ma község lehetetlen utakkal, a kincskeresőknek bámulatos dolgokat rejteget." Történelme, csodálatos népművészeti értékei, gazdasági nehézségei., [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Magyar községek. Szék.], VI. évf., 1935, nyári szám, (2. negyed), p. 53-55.

VÁRÓ György Szabó Dezső füzetek 6-9. szám. [Új magyarság.], Újabb füzeteiben "...a magyarság minden életmozdulatát féltő szeretettel kísérő lélek szeizmogáf-szerűen rezdül meg az élet minden kérdésére.... A Karácsonyi Levél folytatásaképpen a népképviseletről beszél." Majd: A magyar nyelv védelme és a kisebbségek; Magyarország helye Európában: Keleteurópa; A kis nemzetek sorsa; A húszévesekhez; A falu Budapest. "Életeim, születéseim, halálaim, feltámadásaim címen megragadó önéletrajzot kezd meg ezekben a füzetekben.", [Szakcsoport: Hungarológia. Szabó Dezső.], VI. évf., 1935, nyári szám, (2. negyed), p. 55-58.

VITA Zsigmond A Tanu harca egy új magyarságért. [Új magyarság.], A cikk Németh László lapját, a Tanu-t mutatja be, elemzi a folyóiratot, mely "... nemcsak valóságot kutat és elemez, hanem összefüggéseket mutat ki és egy életideálért harcol..."., [Szakcsoport: Magyar nemzeti érzelmek. Sajtóügy.], VI. évf., 1935, nyári szám, (2. negyed), p. 58-60.

MÁRKÓ József A "Magyar út." [Új magyarság.], "A Pap Béla és Kiss Sándor szerkesztésében, a Soli Deo Gloria kiadásában Magyarországon megjelenő "Magyar út" című lap az ottani haladó nemzedék, illetve a kialakulófélben levő új magyar, főleg protestáns társadalom rövid idő alatt nagy népszerűségre szert tett közlönye....Egyelőre kéthetenként (minden hó 1-én és 15-én) jelenik meg. Részletes ismertetés., [Szakcsoport: Hungarológia. Sajtóügy.], VI. évf., 1935, nyári szám, (2. negyed), p. 61-62.

dL. Elfelejtettük... Vagy talán nem is volt mit elfelejteni.... [Szemle.], Gyarmathy Zsigánéra emlékezik a cikk, akinek "...szelleme, keze és akaratereje nyomán világhíres lesz a kalotaszegi varrottas és kenyér kerül a nép kezébe.", [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Magyar kultúra. Néprajz. Kalotaszeg. Gyarmathy Zsigáné-], VI. évf., 1935, nyári szám, (2. negyed), p. 63.

d.L. Szabó T. Attila: A helynév-gyűjtés jelentősége és módszere. Hely- és népiségtörténeti dolgozatok 1. sz. (Különlenyomat a Magyar Nyelv XXX. (1934.) évfolyamából.) Budapest. 1934. [Szemle.], "... rövid rendszeres összefoglaló és módszert mutató dolgozat, amellyel a szerző azoknak akar segítségére lenni, akik a helynévkutatás és gyűjtés terén óhajtanának tevékenykedni.", [Szakcsoport: Magyar nyelv. Helynévkutatés. Erdély.], VI. évf., 1935, nyári szám, (2. negyed), p. 64-65.

DEBRECZENI László Liber Miserorum. 50 imagines Xylographi Belae Gy. Szabó Claudiopoli 1935. [Szemle.], "A Nyomorúságok könyve 50 fametszetet tartalmaz, szöveg nélkül, hatalmas ábrázoló erővel. A könyv hat ciklusban mutatja be a nyomor embereinek világát....az utóbbi évek legszebb erdélyi könyve és Szabó Béla ma már az egész magyarság egyik legsúlyosabb művészegyénisége.", [Szakcsoport: Magyar kultúra. Kőpzőművészetek. Fametszet. Gy. Szabó Béla.], VI. évf., 1935, nyári szám, (2. negyed), p. 65-66.

BIRÓ Sándor Dr. Jancsó Elemér: "Az erdélyi magyarság életsorsa nevelés-ügyének tükrében". Budapest, 1935, 110 old. [Szemle.], "... az erdélyi magyar nevelésügyet tárgyalja annak társadalmi és anyagi függvényeivel együtt a világháború kitörésétől 1934-ig.... Az iskolák helyzetét tárgyaló részben mindenekelőtt a statisztikai adatok hiányosságára kell rámutatnunk.... Egy másik hiánya a könyvnek: nem mutatja be az iskolák belső életét meghatározó állami törvények lényegbe vágó rendelkezéseit.", [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Nevelés és oktatás. Statisztika.], VI. évf., 1935, nyári szám, (2. negyed), p. 66-68.

LÁSZLÓ Dezső Helyreigazítások az erdélyi ifjúsági mozgalmakat illetőleg. [Szemle.], Dr. Jancsó Elemér: Az erdélyi magyarság életsorsa nevelésügyének tükrében c. nagyjelentőségű munkájában közel húsz oldalt szentel az ifjúsági mozgalmaknak. Kizárólag a főiskolás ifjúság mozgalmairól szól. Méltatja az Erdélyi Fiatalok érdemeit, de több téves beállítás, pontatlanság is becsúszott e részbe. Ezeket cáfolja, illetve magyarázza László Dezső., [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Magyar ifjúság. Ifjúsági egyesületek.], VI. évf., 1935, nyári szám, (2. negyed), p. 68-70.

KIS Zoltán Magyar Figyelő (A Csehszlovákiai Magyar Tudományos, Irodalmi és Művészeti Társaság folyóirata. Szerkeszti Surányi Géza.) [Szemle.], Részletes ismertető, mely kitér Maléter István dr. jogakadémiai tanár a lapban megjelent beszédének elemzésére, Szalatnay Rezső és Krammer Jenő cikkére., [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Sajtóügy. Csehszlovákia.], VI. évf., 1935, nyári szám, (2. negyed), p. 70-72.

MUZSNAI Béla Hozzászólás a jogász-problémához. [Pályaválasztás - elhelyezkedés.], "Aki segíteni akar az ifjúságon, az elsősorban a magyar közvélemény egységes irányításának lehetőségét kell megteremtse, hogy érezze meg minden szál magyar, hogy a földmíves-, iparos- és intellektuel ifjúság szervezetlenségünk miatt minden életlehetőségből kizáratik.", [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Főiskolás fiatalok. Pályaválasztás. Elhelyezkedés.], VI. évf., 1935, nyári szám, (2. negyed), p. 72.

MÁRKÓ József Hol vannak a gazdasági szakelőadók?! [Pályaválasztás - elhelyezkedés.], Nagy szükség van ezekre a szakemberekre és készüljenek fel azok, akik ilyen irányú hivatást éreznek magukban., [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Főiskolás fiatalok. Pályaválasztás. Elhelyezkedés.], VI. évf., 1935, nyári szám, (2. negyed), p. 73.

*** Háromszáz főiskolás memorandumot adott be a Magyar Színházhoz, a Színpártolóhoz, lapjainkhoz stb. A memorandum egy jelentéktelen okból végkielégítés nélkül elbocsátott, közmegbecsülésben álló magyar színész érdekében lép fel... [Korunk arcához.], [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Magyar kultúra. Színházművészet.], VI. évf., 1935, nyári szám, (2. negyed), p. 73.

HUSZÁR Kálmán dr. Új magyar közszellem felé. "...A világháború előtti magyarság nem érezte, hogy magára van utalva s ezért nem is igyekezett a magyar erőket közös munkára beállítani... A múltból átöröklött közszellem nem engedte, hogy a közösségi érdek és a közösségi szempontok fölibe kerülhessenek az egyéni érdekeknek.", [Szakcsoport: Hungarológia.], VI. évf., 1935, őszi szám, (3. negyed), p. 77-78.

 
 
további repertóriumok

» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelő repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
 


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék